PALVELUTALOISSA ASUVIEN ASUKKAIDEN JA OMAISTEN TAPAAMISET ULKONA

Läheisiin ja ystäviin on tärkeää pitää yhteyttä myös poikkeusoloissa esimerkiksi puhelimella tai muilla etäyhteydenpitovälineillä.

Jos on välttämätöntä vierailla riskiryhmään kuuluvan luona, se pitää tehdä turvallisesti.
Toistaiseksi vierailut palvelutaloihin on kielletty. Koska Suomessa koronaan sairastuneita on ollut eniten Helsingissä, rajoitusten purkaminen tapahtuu asteittain ja hallitusti.
Omaisten on kuitenkin mahdollista tavata omia läheisiään ulkona.

Jotta tapaamiset voidaan suorittaa turvallisesti, tulee seuraavista asioista huolehtia:

- Ulkovierailulle ei saa tulla vähääkään sairaana, vaan omaisen tulee olla terve.

- Tapaamiset tulee pitää kohtuullisen mittaisina.

- Kasvotusten tapaamisissa on pidettävä huoli kahden metrin turvavälistä. Huomiothan turvavälit myös mahdollisiin muihin paikallaolijoihin, jotta tapaamisenne on      turvallinen kaikille. Jos tapaamisesi tapahtuu palvelutalon pihapiirissä, valitsehan tapaamisellesi rauhallisen paikan.

- Hyvä käsihygienia on tärkeää. omaisella on hyvä olla mukana oma käsidesi, jota käyttää ennen tapaamista ja sen jälkeen, sekä tarpeen mukaan tapaamisen aikana.

- Omaisella tulisi olla kasvoillaan kirurginen suunenäsuojus. Mikäli suunenäsuojusta ei ole saatavilla on vierailijan suojattava hengitystiensä kertakäyttöisellä liinalla.

- Kättelyä, halaamista ja muita ylimääräisiä lähikontakteja pitää välttää.

 

RYHMÄKOTIEN TAPAAMISET TULEE SOPIA ETUKÄTEEN RYHMÄKODIN HENKILÖKUNNAN KANSSA. RYHMÄKODIT ANTAVAT LISÄINFORMAATIOTA TAPAAMISISTA