Muistikuntoutus sopii kaikille muistisairausdiagnoosin (mm. Alzheimer, Lewyn kappale -tauti, vaskulaaridementia) saaneille tai muille, joilla on muistiongelmia tai -häiriöitä. Muistikuntoutuksen tavoitteena on hidastaa muistisairauden etenemistä, lisätä keinoja arkipäivän selviytymiseen kotona ja ylläpitää pidempään fyysistä sekä henkistä toimintakykyä.

Muistikuntoutus pitää sisällään mm. tasapaino-, lihasvoima- ja kävelyharjoituksia sekä muisti- ja kognitioharjoituksia. Jokainen huomioidaan yksilöllisesti ja harjoituksia muokataan kunkin tarpeen ja kehittymisen myötä.

Hyödyt

  • lihasvoiman parantuessa arjessa toimiminen helpottuu
  • tasapainon kehittyessä kaatumisriski vähenee
  • mielialan ja itsetunnon lisääntyessä masennusoireet vähenevät
  • ryhmätoiminta tuo osallistujien päivään toimintaa, liikettä ja sosiaalista kanssakäymistä sekä vertaistukea.
  • useiden tutkimusten ja selvitysten mukaan muistikuntoutusryhmiin osallistuminen siirtää tehostettuun palveluasumiseen siirtymisen tarvetta

Aikataulut ja hintatiedot

  • Kokoontumiskertoja on 10
  • Hinta 250 €

Ohjaajina

  • Geriatrisen fysioterapian erikoisosaaja -koulutuksen käynyt fysioterapeutti 
  • Fysioterapeutti (AMK)

Lisätietoja

Haagan fysioterapeutti 
Puh. 040 554 9445

Maunulan fysioterapeutti 
Puh. 040 542 7467

Katso myös

 

Kokemuksia muistikuntoutuksesta

Syksyllä 2019 aloitettiin muistikuntoutuksen pilottiryhmä Haagan palvelutalossa. Se oli niin pidetty, että Haagassa aloitti vuonna 2020 kaksi muistikuntoutusryhmää ja Maunulassa yksi. Pilottiryhmä kesti kerrallaan aina puolitoista tuntia ja ryhmäläiset tapasivat kahdeksan kertaa. Yhdessä muotoiltiin, pelattiin, maalattiin, laulettiin, kuunneltiin runoja sekä musiikkia ja vieläpä leivottiin. Jokaisella kerralla myös kuntoiltiin kuntosalilla, harjoitettiin mm. tasapainoa ja lihasvoimaa. Asukkaat kokivat ryhmän hyvänä ja tärkeänä. Heille ryhmä antoi päivään ja viikkoon sisältöä. Myös omaiset toivat esille kuinka tärkeänä pitävät ryhmää ja olivat huomanneet ryhmän tuoman positiivisen vaikutuksen läheisiinsä.

Muistikuntoutujien ajatuksia

”Ollaan paljon itsekseen ja omissa huoneissa, eikä ole enää samalla tavalla menoja. Ryhmän kautta on tullut mukavaa puuhaa. On mukavaa, kun on mitä odottaa ja on menoa. Ollaan sitä mieltä, että tällaista saisi olla vaikka joka päivä. On kiva, kun saa liikuntaa ja tulee päivään sisältöä. Tämä rentouttaa, eikä tule ajatelleeksi omia murheita eikä kipuja. Ryhmässä on vapaata ja mukavaa, eikä tarvitse jännittää tai hävetä itseään. Tässä porukassa saa olla oma itsensä."

”Meillä on hyvä ryhmä ja hyvässä seurassa tulee naurettua ja hyvälle mielelle. Tämä on tällaista tarpeellista yhdessäoloa, ihminen kun tarvitsee toista ihmistä voidakseen hyvin. Ollaan onnellisia, että tällaista järjestetään. Sitä virkistyy. Nykyään sitä muistaa paremmin vanhoja aikoja kuin nykyhetken asioita, on se mukavaa, että täällä niitä saa luvan kanssa muistella. Samalla tulee kuultua miten muut voivat ja itse saa vertaistukea.”